Privacitat RGPD

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Et donem la benvinguda a aquest web i esperem resoldre els teus dubtes sobre la protecció de dades de la mateixa

Pocs usuaris llegeixen les polítiques de privacitat i és molt important fer-ho perquè és la manera de conèixer el grau de compromís que els responsables d’una web estableixen amb els usuaris de la mateixa. 

En aquest web martelie.com assumeix un compromís permanent amb la privacitat de les dades de subscriptors, contactes, clients i es garanteix les millors pràctiques en l’ús de dades de caràcter personal.

Si ets menor de 18, no hauries de deixar les teves dades en aquesta web a menys que ho autoritzin els teus pares . En cap cas es demanaran el menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb MARTELIÈ a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’ Avís Legal , de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, LUA i ANNETA SL, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per LUA i ANNETA SL, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

 • Identitat de l’Responsable: LUA I ANNETA SL
 • Nom comercial: MARTELIÈ
 • NIF / CIF: B 66730797
 • Direcció: Carrer Marià Cubí número 155 de Barcelona (08021)
 • Correu electrònic: info@martelie.com
 • Activitat: Venda de Joieria Artesanal
 • Dades de contacte del responsable o representant i del delegat de protecció de dades en el seu cas LUA I ANNETA SL: Carrer Marià Cubí número 155 de Barcelona (08021), info@martelie.com +34 931 87 53 73.
 • Inscrita en el Registre Mercantil Societat de Responsabilitat Limitada, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 45.287, foli 104, secció general, full B 482921, inscripció 1

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, MARTELIÈ recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti en aquesta web: 

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte : adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades d’operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

Dades navegació : adreça IP, tipus i identificació de dispositiu, tipus de navegador, domini a través d’el qual accedeix a al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Dades identificatives d’afiliats.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • La execució d’un contracte amb MARTELIÈ, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, galetes o sistemes de missatgeria.
 • El interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de MARTELIÈ d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquest web, hi ha diferents formularis, en cada un d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de martelie.com.

Formulari de comentaris : Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

Formulari de nou compte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.

Formulari de venda : També tracte dades per gestionar la compra o venda de productes i la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació de el servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

Formulari alta afiliats : Sol·licitem dades d’afiliats, incloent dades de pagament per gestionar l’alta d’afiliats i liquidar les corresponents comissions.

Sistemes de Descàrregues: En aquest web es poden descarregar diferents continguts que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio . En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Política de Protecció de Dades

martelie.com es compromet en la utilització de les dades recollides en els formularis de contacte presents en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 s’adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada a el dia i és exacta. 

A l’utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això vol dir que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

– 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i ss. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …).

– 5 anys: Art. 1964 de el Codi Civil (accions personals sense termini especial).  

– 6 anys: Art. 30 de el Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …).  

– 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors : Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de potencials clients : les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop conclosa, dos anys, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS PEL QUE FA A L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MARTELIÈ estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la rectificació o supresió
 • Sol·licitar la seva cancelació
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a info@martelie.com

Hi ha un formulari per a l’exercici dels seus drets , la qual pot demanar per correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

Serveis oferts per tercers en aquest web

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de MARTELIÈ. 

Les teves dades personals podran ser comunicades també a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu, incloent països que no proporcionen un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió. No obstant això, en aquests casos, els mateixos seran tractats amb escrupolós compliment de la legislació europea i espanyola i, així mateix, s’implementaran les garanties que li indiquem a continuació:

Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Els butlletins electrònics o Butlletí de Notícies estan gestionats per Mailchimp. A l’utilitzar els serveis d’aquestes plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, has de saber que Mailchimp tenen els seus servidors allotjats fora de la UE, als EUA.  

 • MailChimp: MARTELIÈ és usuària de la plataforma Mail Chimp per a l’enviament de butlletins per correu electrònic derivats de la gestió de subscripcions.
  Política de privacitat de Mail Chimp té els seus servidors allotjats als EUA. MARTELIÈ ha subscrit amb MailChimp les clàusules tipus exigides per la UE en matèria de protecció de dades ·    
 • Servei d’anàlisi: Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a martelie.com analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de martelie.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.
 • Stripe, Inc. Utilitzem Stripe per gestionar els pagaments a la web. Stripe ofereix serveis que permeten a les plataformes i comerciants operar negocis i realitzar transaccions de pagament en línia de manera segura. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l’art. 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD (consentiment) i l’art. 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD (processament per al compliment d’un contracte) Stripe compleix amb les lleis aplicables per proporcionar un nivell adequat de protecció de dades per a la transferència de les seves Dades personals als EE. UU. Stripe Inc. està certificada sota el Marc de Protecció de Privacitat UE-EE. UU. I Suïssa-EE. UU.
  Per a més informació, consulteu la Política de protecció de privacitat d’Stripe .
 • PayPal: En el cas de compra d’infoproductes, si decideixes pagar a través de PayPal, les teves dades personals es transmetran PayPal. La condició prèvia per utilitzar PayPal és que tinguis un compte amb ells. El fonament jurídic per a la transmissió de les dades és l’art. 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD (consentiment) i l’art. 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD (processament per al compliment d’un contracte). L’operador de el servei de pagament de PayPal és: PayPal (Europa) S.A rl et Cie, SCA 22-24 Boulevard ROYALL-2449 Luxemburg. A l’utilitzar l’opció de pagament PayPal, atorga el seu consentiment perquè es transmetin les seves dades personals, com nom, adreça postal, número de telèfon i adreça de correu electrònic, a PayPal. Les dades que PayPal recull es dedueixen de la corresponent declaració de protecció de dades de PayPal.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzo els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:    

 • Hosting: CDmon. Has de saber que el nostre hosting és 100% espanyol i 100% segur. Utilitza protocols SSL (Secure Sockets Layer) (capa de connexió segura) És la tecnologia de seguretat estàndard utilitzada a Internet per establir una connexió segura (encriptada) entre un servidor (lloc web) i el seu navegador (per exemple Internet Explorer, Chrome, Firefox , etc.). Aquesta connexió segura garanteix que totes les dades transmeses des del navegador al servidor romandran privats i que les teves dades estan fora de perill dels hackers o qualsevol persona que intenti espiar / robar aquesta informació. Un dels usos més comuns de l’SSL és la protecció de dades d’un client durant una transacció en línia gràcies a el xifrat de dades.
 • Plataforma web: WordPress.org més informació en https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a martelie.com.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ de bretxes

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En LUA I ANNETA SL assumim mesures de seguretat adequades a el nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si LUA I ANNETA SL, determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de LUA I ANNETA SL, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, LUA I ANNETA SL t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, LUA I ANNETA SL comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de LUA I ANNETA SL.

Poden accedir a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida a l’conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades .

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eina d’email màrqueting
 • Eina de facturació
 • Eines d’anàlisi
 • Eina de xat en línea

SEGURETAT DE LES DADES

martelie.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.

martelie.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, LUA I ANNETA SL s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per LUA I ANNETA SL per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se LUA I ANNETA SL haurà de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a martelie.com, exonerant a LUA I ANNETA SL (MARTELIÈ) de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a LUA I ANNETA SL (MARTELIÈ) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LUA I ANNETA SL (MARTELIÈ) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: Juny de 2021